(0223) 61 25 55 info@deheldersevallei.nl
28 jan

zaterdag 28 januari 2023, 13.30 - 16.00 uur

Lezing “Vogelwacht op Engelsmanplaat”

Theo Baas en Ron Mes vertellen over hun verblijf op Engelsmanplaat. 

Engelsmanplaat is één van de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied en daarmee van groot belang als rust- en broedplaats voor vogels. De grillen van de Waddenzee en Noordzee vormen het gebied continu; slenken verdwijnen en zorgen ervoor dat Engelsmanplaat langzaam aan het Rif vastgroeit. Soms ontstaan er ook zoutwatermoerassen, zogenaamde kwelders. 

Op het Rif, dat alleen tijdens flinke stormen overstroomt, ontstaan zelfs duinen met helmgras. Hier broeden tientallen strandvogels en rusten honderden zeehonden. 

Ook voor trekvogels is het gebied rondom Engelsmanplaat van groot belang, vooral ook om te rusten. In het najaar worden hier wel 80.000 vogels tegelijk geteld.

Doelgroep/kosten: iedereen vanaf 15 jaar, gratis (vrijwillige bijdrage welkom), aanmelden is niet nodig, meer informatie is te krijgen via info@regioalkmaar.knnv.nl

Locatie: De Helderse Vallei


< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.