(0223) 61 25 55 info@deheldersevallei.nl
Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

< terug naar het overzicht

​Trash/ure op het Helderse water

​Trash/ure op het Helderse water

De term ‘zwerfafval’ kent inmiddels iedereen. Helaas. Want dat toont aan dat zwerfafval -oftewel: afval dat niet in de afvalbak terecht komt- een alom bekend fenomeen is.

En dat is geen goed nieuws, want zwerfafval heeft veel negatieve gevolgen. Het vervuilt de bodem en het risico is groot dat dieren het op eten of er in verstrikt raken. Dieren overlijden daar vervolgens aan omdat hun maag het voedsel niet kan verteren of omdat ze vast komen te zitten. Dieren die in het water leven slaan kleine plasticdeeltjes op in hun lichaam waardoor het in de voedselketen terecht komt.

Zwerfafval is een gezamenlijk probleem en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gelukkig staan er steeds meer mensen op die zich geroepen voelen om het afval op te ruimen en het alsnog in de afvalbak te laten belanden. Onze aarde is een schat (treasure) die we met elkaar moeten beschermen door onder andere ons afval (‘ure trash) op te ruimen.

Op zaterdag 20 april 2019 organiseren Kanoverhuur Den Helder, De Helderse Vallei, Triade, Atlantis.lab en vele vrijwilligers daarom een kano- en suptocht door het Helderse water om het zwerfafval -de plastic soup- dat daarin beland is op te ruimen. Kanoverhuur Den Helder stelt daarvoor 50 kanoplaatsen ter beschikking die starten vanaf De Helderse Vallei en 14 kano en 11 supplaatsen die starten vanaf Fort Westoever. Bijna alle plekken, die gereserveerd kunnen worden via de website van De Helderse Vallei, zijn gevuld, dus het enthousiasme is groot.

De kanoërs en suppers gaan op 20 april tussen 9.00 en 12.00 uur aan de slag om zo veel mogelijk afval uit het water te halen. Langs de vaarroute komen zij diverse plaatsen tegen waar ze het afval uit hun kano of sup kunnen halen. Al dat afval wordt door medewerkers van gemeente Den Helder naar De Helderse Vallei gebracht. Daar wordt het verzameld en gesorteerd op afvalsoort door vrijwilligers. Een deel van het plastic afval wordt door Skillz hergebruikt door dit om te smelten in nieuwe producten. Een ander deel van het afval wordt door Triade gebruikt om een kunstwerk van te maken, die na voltooiing te bezichtigen zal zijn in het gebouw aan de Middenweg. Het laatste deel wordt afgevoerd.

Het doel van de kano- en suptocht is het onder de aandacht brengen van en bewustwording over het zwerfafvalprobleem, waardoor mensen nadenken voordat ze hun afval loslaten naast de afvalbak en tot een andere handelwijze komen. Want voorkomen van afval is altijd makkelijker, beter en goedkoper dan het achteraf opruimen ervan. Bovendien kan veel afval tegenwoordig gerecycled worden als het op de juiste manier weggegooid wordt. Zo laten we Den Helder niet in de ‘soup’ lopen.

In de week voorafgaand aan de kano- en suptocht zullen leerlingen van Scholen aan Zee te voet afval gaan opruimen in de Helderse natuur.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Kanoverhuur Den Helder, gemeente Den Helder, Skillz, Stichting Stelling Den Helder, Rotary en Fort Westoever.

OP ZOEK
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tussen 9.00 en 12.00 het gevonden afval bij De Helderse Vallei willen sorteren. Uiteraard krijg je ter plekke uitleg hoe de verschillende afvalsoorten gesorteerd kunnen worden. Wil je helpen? Graag!! Opgeven kan via info@deheldersevallei.nl

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.