(0223) 61 25 55 info@deheldersevallei.nl

< terug naar het overzicht

Bezoekerscentra waddengebied slaan handen ineen

Bezoekerscentra waddengebied slaan handen ineen


De bezoekerscentra in het waddengebied gaan nauwer samenwerken. Dit is onlangs besloten door de acht centra op de Waddeneilanden en langs de waddenkust, die zich bezig houden met de natuur en cultuur van Waddenzee Werelderfgoed. Met elkaar weten ze meer, kunnen ze meer en bereiken ze meer. Dat is het idee achter de samenwerking.

De samenwerkende bezoekerscentra zijn:

  • De Helderse Vallei
  • MuzeeAquarium Delfzijl
  • Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (in oprichting)
  • Zeehondencentrum Pieterburen
  • Stichting Texels Museum (Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren, Oudheidkamer)
  • De Noordwester
  • Informatiecentrum Het Baken
  • Stichting Amelander Musea

De centra weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van kennisuitwisseling en willen dat verder uitbreiden. Daarnaast is het belangrijk om samen op te trekken richting partijen zoals fondsen en de politiek. Met gezamenlijke belangenbehartiging als uitgangspunt.

De bezoekerscentra komen regelmatig bij elkaar en nemen per toerbeurt het voorzitterschap op zich. Het eerste jaar (november 2021- november 2022) is Stichting Texels Museum het aanspreekpunt voor de samenwerkende centra.

Foto: initiatiefnemers van de samenwerking van links naar rechts: Katelijne van Spronsen - De Helderse Vallei, Marion Barth - Stichting Texels Museum, Niek Kuizenga - Werelderfgoedcentrum Lauwersoog en zeehondencentrum Pieterburen, Cynthia Heinen - MuzeeAquarium en Sjon de Haan - coördinator Waddenzee Werelderfgoed.

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.