(0223) 61 25 55 info@deheldersevallei.nl
Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

< terug naar het overzicht

Vogel- en Egeltuin

Vogel- en Egeltuin

De Vogelwerkgroep Den Helder e.o. beheert de Vogel- en Egeltuin bij De Helderse Vallei en doet daar elk jaar verslag van. Zo ook dit jaar!
Leuk om te lezen wat er zoal speelt in deze mooie tuin op het terrein van De Helderse Vallei:

'Het werk dat er gedaan wordt in de Vogel- en egeltuin, is bijna altijd hetzelfde qua onderhoud, maar wat de natuur biedt is steeds weer anders en verrassend! De grote bonte specht laat zich regelmatig zien en van zich horen in de tuin. Er is een spechtenkast opgehangen aan de overkant van het water, dit jaar heeft daar een koolmees in gebroed. De ijsvogelwand heeft nog geen broedpaar gehad, maar toch worden er regelmatig ijsvogels gezien. De negen nestkasten voor de mezen worden alle gebruikt, eitjes worden gelegd en jongen vliegen uit. Aan de stal hangen twee mussenkasten met vijf broedingangen. In één kast zijn alle vijf ingangen bezet geweest door de mezen en met succes. Verder worden er gezien: roodborst, heggemus, fitis, tjiftjaf, grasmus, karekiet, koolmees, pimpelmees, meerkoet, waterhoen, wilde eend, blauwe reiger, torenvalk en kauw. De sperwer en buizerd vliegen over of komen een kippetje of duif stelen bij de boerderij. Een scholekster paar broedt elk jaar op het sedumdak van De Helderse Vallei, ze foerageren met hun jongen op het grasveld achter het pand. Door de verzorgsters van het Vogelasiel zijn er een aantal keren een paar opgevangen egels naar de Egeltuin gebracht, die een aantal dagen in de kist in de egelhoop doorbrengen en van daaruit de wijde wereld weer in trekken.

De Bijenboom heeft dit jaar geen bijenvolk gehad. De bonte specht heeft grote gaten in de boom gehakt wat niet op prijs gesteld werd door de bijen. Hopelijk is er voor volgend jaar weer een nieuwe geschikte boom. De poort aan de achterzijde van de tuin is verbreed, zodat de grote brede maaier van de mannen van Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder er ook door kan. Er zijn dit jaar tien mensen van de Vogelwerkgroep komen helpen met het opruimen van al het gemaaide gras, in ruil voor een kop koffie, een broodje en een koek. Dank daarvoor!

Er is door de Vogelwerkgroep een accuheggenschaar aangekocht om de heg rondom de tuin kort en in model te houden. Geweldig, prima aankoop. Het veld heeft weer een prachtig voorjaar- en zomerkleed gehad met een kleurige bloemenpracht van onder andere een orchidee, wat weer veel insecten en vlinders aantrekt. De jaarlijkse vlindertelling die we doen leverde 30 vlinders op, 10 soorten waar onder bontzandoogje, gehakkelde aurelia, icarus blauwtje, distelvlinder, sintjans vlinder en sintjacobs vlinder en verschillende koolwitjes. De eerste door ons waargenomen huismus kwam op 25 juli in de voederkooi snoepen. De mensen van Esdégé-Reigersdaal zorgen ervoor dat er steeds voldoende voer in de voederkooi aanwezig is. Er hangen twee voer silo's een beetje verstopt tussen de bosschage om het vandalisme tegen te gaan. Helaas moest er toch een keer een voersilo uit de sloot gevist worden. De huiszwaluwen vliegen wel over de zwaluwtil, maar ze vinden nog steeds een andere locatie in de omgeving van de Dennenstraat.

Het onderhoud van de Vogel- en Egeltuin doen we het meest met zijn tweetjes met veel plezier, zolang we kunnen gaan we ermee door. We hebben er regelmatig wonderlijke ervaringen: onlangs lag er een haas tussen de buddleja's. We keken elkaar aan, de haas drukte zich plat en we slopen langzaam achteruit. De voedersilo's werden door ons gevuld terwijl de haas ons gade bleef slaan. We genieten van deze mooie rustige locatie bij De Helderse Vallei. Groet, Annie en Gerard'

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.