Uitnodiging locatiebezoek bouw
Wildopvang De Helderse Vallei

Geachte leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland,

​Uw provincie ondersteunt met haar beleid de opvang van inheemse wilde dieren in nood. Een mooie stap voor mens en die​r!  
Veel inwoners van de regio Kop van Noord-Holland willen dieren in nood helpen en laten ze brengen naar Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder. Het gebouw van De Paddestoel is echter al jaren niet meer geschikt. In overleg met gemeente Den Helder is al in 2019 besloten dat De Paddestoel zou worden vervangen door een nieuw en natuurinclusief pand en dat de wildopvang op ons terrein van De Helderse Vallei zou worden ondergebracht. Gedeputeerde Ilse Zaal is eerder op werkbezoek geweest bij De Paddestoel en is op de hoogte gesteld van de toekomstplannen. Deze maand is het gebouw van De Paddestoel om veiligheidsredenen gesloten, waarmee de urgentie om een nieuw gebouw te realiseren nog groter is geworden. Ook in de regio is de steun voor dit plan groot.

Het realisatieproces van de nieuwbouw ligt op dit moment ​echter stil vanwege het feit dat het in het Natuurnetwerk Nederland (NNN)-grensgebied ligt, dat nog net over ons terrein loopt. ​De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het NNN-gebied. 

Wij zien geen alternatieve locaties en zijn overtuigd van het grote regionale belang van de realisatie van een nieuw gebouw voor de wildopvang op deze locatie. Daar kunnen goede wildopvang én een voorlichting- en educatiefunctie samenkomen​, met toegevoegde waarde voor de natuur. 

Vanuit De Helderse Vallei werken wij constructief samen met de gemeente Den Helder aan de realisatie van dit nieuw​e circulair​e gebouw met een groen dak en rondom nestelgelegenheid voor wilde inheemse dieren, waarin een centrum voor wildopvang op ons terrein kan worden gerealiseerd. Die constructieve samenwerking zouden we ook graag willen voortzetten met de provincie, die eerder heeft laten zien dat ze provinciedekkende opvang van wilde dieren belangrijk vindt.

De urgentie van de bouw van dit nieuwe opvangcentrum is zoals gezegd groot, zeker nu Vogelasiel De Paddestoel is gesloten. De opvang van inheemse dieren in de Kop van Noord-Holland is hierdoor onder druk komen te staan. Het uitwijken naar andere wildopvangcentra binnen en buiten de provincie zorgt voor extra belasting op de dieren, personeel en vrijwilligers van De Paddestoel en de dierenambulance. De enige andere opvanglocatie in de Kop van Noord-Holland, De Bonte Piet, komt door het wegvallen van De Paddestoel onder nog grotere druk te staan.

De gemeente Den Helder werkt op dit moment aan een gebiedsvisie waar ons terrein en de bouwlocatie van de wildopvang in worden meegenomen. Hierin wordt gekeken naar de toekomst van het gebied met daarin de kwaliteitsslag die er gemaakt kan worden.

We nodigen u graag uit om De Helderse Vallei te bezoeken en de bouwlocatie te bekijken.
Wildopvang De Helderse Vallei
Het nieuwe centrum zal vanuit onze stichting niet alleen de wildopvangtaak van vereniging Vogelasiel De Paddestoel overnemen, het heeft ook als taak een voorlichting- en educatiefunctie uit te voeren.

De Helderse Vallei draagt nu al bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu. Door het wildopvangcentrum op ons terrein te plaatsen, versterken we onze missie en maken de duurzame omgang met natuur en milieu zichtbaar voor een groot publiek. Onze ca. 150.000 bezoekers per jaar (inwoners van de Kop van Noord-Holland, kinderen uit kinderopvangcentra, leerlingen van voortgezet- en basisonderwijs, studenten van beroepsopleidingen groen en dierverzorging, recreanten en toeristen) krijgen bij ons de kans om kennis op te bouwen over de natuurlijke leefwijze van wilde dieren in de eigen woonomgeving. Mensen leren daarbij over het belang van ecologie en biodiversiteit en hoe ons eigen gedrag daar weer invloed op heeft.​ Hiermee dragen we bij aan, provinciale natuurdoelen, bewustwording en aan draagvlag voor het provinciale beleid gericht op natuurbescherming.

We maken onze uitgangspunten zichtbaar: zorg goed voor jezelf, elkaar en je omgeving. Daarmee help je mensen, dieren en je leefomgeving gezond te houden.

Afbeelding: plattegrond terrein De Helderse Vallei met de locatie van de Wildopvang ingetekend.

Foto: beoogde locatie gezien vanaf het voor publiek toegankelijke deel van het terrein.

Voordelen gekozen locatie nieuwbouw wildopvang
Vogelasiel De Paddestoel en De Helderse Vallei hebben beide een regionale functie. Bezoekers komen o.a. uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen. Bovendien zal in de nabije toekomst ook de opslag van de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon en de kadaveropslag op het terrein van De Helderse Vallei komen. Een combinatie van functionaliteiten die samen een grote en logische toegevoegde waarde vormen.

De locatie voor de nieuwbouw, aan de rand van het terrein van De Helderse Vallei, is zorgvuldig gekozen. Deze locatie ligt op de hoek van ons terrein van 3,2 hectare; een punt met een diversiteit aan uitzetlocaties voor herstelde dieren (bos, polder, duinen, strand en recreatiegebied).
Op het terrein is er een minimale ingreep nodig om de nieuwbouw te kunnen realiseren: het natuurlijke​ pad ligt er al. Verweesde, gewonde, verzwakte en zieke inheemse dieren kunnen hier makkelijk vanaf de openbare weg worden gebracht en kunnen revalideren onder zo natuurlijk mogelijke en vooral veilige en rustige omstandigheden.
De beoogde locatie voor de nieuwe Wildopvang ligt aan doorgaand water waarvan we bij de revalidatie van watervogels gebruik kunnen maken: een locatie geheel ten dienste van wilde inheemse dieren.

Publiek loopt langs informatiepanelen en doorkijkwanden waarachter gerevalideerde dieren te zien zijn, kijkt in het informatiecentrum realtime mee met de dierverzorgers via een videoverbinding en krijgt via de permanente expositie en programma’s alle informatie over de wildopvang. Studenten van groenopleidingen, dierenartsen in opleiding en andere (ook internationale) stagiairs kunnen op deze unieke locatie aan de slag.
Stabiele toekomst voor dierenwelzijn inheemse dieren
De betrokken partijen, bestuur, medewerkers en vrijwilligers van De Paddestoel en De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder, verwachten met het realiseren van de Wildopvang op deze plek een uniek recreatief en educatief aanbod te hebben, met een stabielere toekomst voor het dierenwelzijn van wilde dieren in de stad en omliggende regio. ​

Wij hopen dat u binnenkort te mogen ontvangen.

Hartelijke groet,

Stichting De Helderse Vallei
Katelijne van Spronsen, directeur bestuurder


Uw contactpersoon:
Brecht de Groot
e-mailadres: b.de.groot@deheldersevallei.nl
telefoonnummer: 0223-612555

Graag tot ziens!

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
De Helderse Vallei
De Helderse Vallei
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube


info@deheldersevallei.nl    www.deheldersevallei.nl

De Helderse Vallei 9-11
1783 DA  Den Helder
0223 612 555


Afmelden van deze lijst    Mijn instellingen aanpassen 

Copyright © 2022 De Helderse Vallei