Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

Doelstellingen, organisatie en jaarverslag

De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groen en leefbaar Den Helder en omgeving en richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en recreant. In het bezoekerscentrum en de boerderij is tevens een dagbesteding van Esdege-Reigersdaal en boswachters van Landschap Noord-Holland hebben er hun kantoor en opslag.

Doelstellingen

1. De stichting stelt zich ten doel om in samenwerking met onderwijsinstellingen een continu natuur- en milieu educatief productaanbod voor het basisonderwijs aan te bieden, alsmede duurzame ontwikkelingen op de scholen te ondersteunen. Doel is dat elk kind uit Den Helder minimaal één keer per jaar georganiseerd (via school) naar De Helderse Vallei komt. Hiertoe moet dus elke leerkracht minimaal een keer met zijn of haar klas naar het bezoekerscentrum. Strategie: permanent aanbod van leskisten en uitleenmaterialen, exposities en veldwerklessen waarbij de stichting als ondersteunende partner functioneert. Activiteiten en abonnement gericht op herhalingsbezoek.

2. De stichting stelt zich ten doel om in samenwerking met onderwijsinstellingen een relevant productaanbod voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen en zo een stijgend aantal bezoekers in de leeftijd 12-21 jaar te realiseren. Verder wil de stichting zich ook tot een erkende instelling voor stage- en leerplaatsen gaan ontwikkelen en duurzame ontwikkelingen op de scholen ondersteunen. Strategie: projecten uitvoeren die de stichting al dan niet in overleg met onderwijsinstellingen tot interessante partner positioneren.

3. De stichting stelt zich voor de jeugd van 0-12 jaar en hun ouders/verzorgers ten doel minimaal iedere maand één activiteit aan te bieden. Strategie: prikkelende, ontspannende en laagdrempelige activiteiten gericht op herhalingsbezoek.

4. De stichting stelt zich voor lokale inwoners/recreanten ten doel diverse activiteiten en producten aan te bieden voor jong en oud, waarbij minimaal 5 deelnemers per keer deelnemen. Strategie: ontspannende en regelmatig wisselende laagdrempelige activiteiten en producten bieden, gericht op herhalingsbezoek.

5. De stichting stelt zich ten doel het toeristisch product Den Helder te versterken en haar bezoekersaantallen te doen stijgen. Strategie: prikkelend activiteitenaanbod dat verrast en minimaal voor één uur boeit, of langer in combinatie met andere recreatieve instellingen of activiteiten.

6. De stichting stelt zich voor groene verenigingen en organisaties ten doel een podium te vormen en voor het bedrijfsleven een stijgend aandeel in omzet vergaderzaal en fondsenwerving. Strategie: een interessante partner worden voor duurzame ontwikkeling, het organiseren van bijeenkomsten, alsmede een functionele en unieke vergaderfaciliteit van hoge kwaliteit aan te bieden.

Klik hier voor de meerjarenvisie

Bestuur en beloning

De stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder, Mevr. K. van Spronsen. Er is een Raad van Toezicht met zeven leden: Dhr. R. Wijnia (voorzitter), Mevr. M. van den Berg, Dhr. J. de Beurs, Dhr. R. Maarschall, Mevr. R. de Wit-Brandsma, Dhr. P. Sayers en Dhr. T. Ploeg. De directeur-bestuurder is in dienst van de Stichting De Helderse Vallei. De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting is een subsidie van de gemeente Den Helder, tevens zijn er enkele gemeentelijke medewerkers gedetacheerd naar de stichting. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. U kunt hier klikken op de link voor de jaarrekening van 2017.

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft in woord en beeld een indruk van de activiteiten van De Helderse Vallei.

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.