Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

Wildopvang (in oprichting)

Opvang inheemse wilde dieren gaat definitief naar De Helderse Vallei

Het besluit is genomen… het Helderse gemeentebestuur heeft besloten dat er een nieuwe wildopvanglocatie komt bij De Helderse Vallei.

Al jaren kampt Vogelasiel De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg in Den Helder met diverse problemen, zowel op financieel als op huisvestingsvlak. De opvang van wilde dieren in het sterk verouderde en vervallen gebouw lukte de afgelopen jaren alleen door de bijna onbegrensde inzet van medewerkers en vrijwilligers en belangeloze donaties van betrokken burgers en bedrijven.

Daarom traden het bestuur van het Vogelasiel en De Helderse Vallei in de zomer van 2017 met elkaar in gesprek over de mogelijkheid tot het integreren van het vogelasiel in Stichting De Helderse Vallei. De toegevoegde waarde voor de stad Den Helder werd onderkend: een professionele organisatie, die educatie over de leefomgeving van wilde dieren kan koppelen aan maatschappelijke betrokkenheid en die daarnaast kansen kan bieden aan onderwijs, recreatie en duurzaam bouwen. Deze meerwaarde werd ook door het gemeentebestuur gezien. Begin 2018 ondertekenden de drie partijen een intentieverklaring over het plan en begin 2019 werd de financiële dekking daarvan opgenomen in de kaderbegroting van de gemeente Den Helder. Na vele overleggen, het oplossen van diverse vraagstukken en het afstemmen van de randvoorwaarden, heeft het college van B&W op dinsdag 17 december 2019 het plan goedgekeurd om nieuwbouw voor de opvang te gaan realiseren op het terrein van De Helderse Vallei.

De Helderse Vallei is trots op het vertrouwen van het bestuur van vogelasiel de Paddestoel en de gemeente Den Helder dat met dit besluit tot uiting komt. De komende periode zal het team van het duurzaamheidscentrum hard werken om de opvang van zieke en gewonde wilde vogels en zoogdieren in de gemeente Den Helder te gaan realiseren. Achter de schermen wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan het uitwerken van fiscale en juridische vraagstukken. Binnen De Helderse Vallei wordt daarnaast gewerkt aan de marketingstrategie, de educatieve invalshoek en de integratie van de Wildopvang taak in De Helderse Vallei. Ook al kost het één en ander nog wat tijd, medewerkers en vrijwilligers staan in de startblokken om de nieuwe formule een succesvolle start te geven. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen!

Meer informatie over het huidige Vogelasiel is te vinden op de website van Vogelasiel De Paddestoel.

Of klik hier voor onze informatieflyer 'Wildopvang in beeld'.

  • Jonge Merel

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.