(0223) 61 25 55 info@deheldersevallei.nl
Direct naar: Agenda

< terug naar het overzicht

Natuur in de wijk

Natuur in de wijk

Den Helder kent een grote diversiteit aan natuurgebieden, maar ook in de stad krijgt de natuur steeds meer ruimte door diverse groene initiatieven in de wijken.

De Stelling van Den Helder
De Stelling van Den Helder werd rond 1811-1812 aangelegd door Napoleon om in eerste instantie het Nieuwe Werk en later de Rijkswerf Willemsoord te beschermen. De Stelling is een netwerk van forten uit de tijd van Napoleon, verbonden aan elkaar door muren. Tegenwoordig vormt de Stelling een groen lint door Den Helder en is deze cultuurhistorisch en ecologisch interessant om te bezoeken. Op www.stellingdenhelder.nl is meer informatie te vinden over dit prachtige stukje Den Helder.

IJsselmeertuin
De schoolbuurttuin aan de IJsselmeerstraat bestaat inmiddels drie jaar en wordt bewerkt door leerlingen van basisscholen De Fontein en De Duynvaerder, bewoners uit de wijk en vrouwen van het Internationaal Vrouwencentrum. De tuincoördinator van De Helderse Vallei verzorgt wekelijks educatieve lessen op de tuin en ondersteunt de klassen met tuinadvies over het onderhouden van een moestuin.

Falgatuinen
Aan de Texelstroomlaan liggen de 'Falgatuinen'. Deze tuinen zijn bouwgrond van de Woningstichting Den Helder waar de komende tijd nog niet gebouwd gaat worden. Het wordt daarom tijdelijk ter beschikking gesteld aan buurtbewoners die er gratis een stukje tuin in mogen richten. Er is een mooie variëteit aan moestuinen, bloemen(pluk)tuinen en ontdektuinen te vinden. Iedereen mag een kijkje nemen op de Falgatuinen. De Falgatuinen zijn van de buurt, voor de buurt en blijven in goede staat samen met de buurt! Eind 2015/begin 2016 wordt de tuin verfraaid met een kunstproject van Marjolein Guldemond met het thema 'Verbinding'. De Falgatuinen zijn te vinden tegenover het wijkcentrum aan de Texelstroomlaan.

Volkstuinen
In Den Helder en Julianadorp zijn er op diverse plekken volkstuinen gelegen. Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Er zijn vijf volkstuinverenigingen: Amateur Tuin Vereniging Rijksweg ATVRijksweg, vereniging van volkstuinhouders 'De Razende Bol', de amateurtuindersvereniging Texelstroom, Volkstuinvereniging Tuindorp en amateurtuindersvereniging Ooghduyne.

Groen Verbindt
In 2016 zullen diverse partijen, waaronder De Helderse Vallei, de handen ineen slaan om jongeren en ouderen uit de buurt Nieuw Den Helder met elkaar in contact te brengen via het project ‘Groen Verbindt in Nieuw Den Helder’. Hierbij worden activiteiten en ontmoetingen in een groene omgeving gebruikt als middel. Het Oranje Fonds geeft een impuls aan groene en sociale initiatieven en heeft besloten een bijdrage van € 2500 toe te kennen aan dit project.< terug naar het overzicht
  • Falgatuinen in Den Helder

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.