Stage

Maatschappelijke stage
Er zijn verschillende werkzaamheden die je kunt doen als maatschappelijke stage. Op de stadsboerderij plaatsen wij alleen stagiaires van onderwijsorganisatie Vonk beroepsopleiding ‘Dier’, ‘Dierverzorging’ of ‘Dierenarts(assistent)’.

Beroepsstages
In overleg kan een stageplaats gerealiseerd worden binnen de verschillende afdelingen van onze organisatie. Ook is het mogelijk om een stage te doen in de vorm van een project of onderzoek. Wij ontvingen eerder stagiaires van:

• Reinwardt Academie
• Van Hall-Larenstein
• Pabo
• Clusius College
• Hogeschool InHolland

Download hier het stageformulier om een stageverzoek in te dienen. Je kunt dit formulier ingevuld inleveren bij de balie van De Helderse Vallei, e-mailen naar info@deheldersevallei.nl of opsturen naar De Helderse Vallei, t.a.v. de stage coördinator, De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. Let op, we nemen alleen de stageverzoeken in behandeling die 3 weken voor aanvang van de stage zijn ingediend.

Beoordeling aanvraag:
• Eén keer per week bespreekt het team de binnengekomen stageaanvragen. Je krijgt daarna direct bericht of er plaats is.
• Kennismakingsgesprek: is er ruimte voor een stagiaire, dan vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats tussen de stagiaire en de praktijkbegeleider van De Helderse Vallei.
• Beoordeling: Aan het eind van de stage krijg je een beoordelingsformulier mee van de stagebegeleider.
• Evaluatie: Als stagiair kun je ook belangrijke informatie voor ons hebben. Daarom geven wij je aan het eind van de stage een evaluatieformulier, waarin je kunt aangeven hoe je de stageperiode hebt ervaren.
• Eindgesprek: Om de stage af te ronden wordt er tussen de stagiair en de praktijkbegeleider een eindgesprek gehouden.

Zijn er stageplaatsen beschikbaar?
Voor een stage op de stadsboederij zijn de stageplekken op de volgende data bezet. Hier kan geen aanvraag meer voor gedaan worden.

- donderdag en vrijdag in de periode 7 september t/m 10 november 2023

- alle dagen in de periode 9 oktober t/m 20 oktober 2023

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijke werkzaamheden? Bel ons op 0223 612 555 of vul onderstaand formulier in. Na het verzenden van het formulier nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Mocht je binnen deze periode geen reactie van ons hebben ontvangen, neem dan alsjeblieft telefonisch contact met ons op via 0223 612 555.

De Helderse Vallei verwerkt jouw persoonsgegevens om indien nodig telefonisch of schriftelijk (per e-mail of post) contact met je op te kunnen nemen. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk in het belang van de activiteit is. Dit wordt altijd apart vermeld. De Helderse Vallei verwijdert je persoonsgegevens na maximaal 2 weken na de activiteit of aanvraag.

 
 
* is een verplicht veld

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.