< terug naar het overzicht

Lid Raad van Toezicht

De Helderse Vallei

Den Helder wordt aan drie kanten omringd door water van de Noordzee en Waddenzee en vormt zo een bijzonder schiereiland in de Kop van Noord-Holland. Een inspirerende stad op een unieke locatie. Aan de zuidkant van Den Helder ligt duurzaamheidscentrum De Helderse Vallei, in recreatiegebied Mariëndal en omringd door duinen, bos en strand.

Bij De Helderse Vallei vindt u een bezoekerscentrum, stadsboerderij, uitkijktoren en openluchttheater, en een wildopvang in oprichting. De Helderse vallei en de Wildopvang i.o. hebben dezelfde directeur/ bestuurder en Raad van Toezicht. De faciliteiten zijn vrij toegankelijk en naastgelegen horeca en ondernemers bieden aanvullende activiteiten (zoals kanoverhuur en klimpark).

De Helderse Vallei draagt door haar activiteiten bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groen en leefbaar Den Helder en omgeving en richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en recreant. De stichting betrekt en inspireert haar bezoekers en doelgroepen bij duurzame maatschappelijke thema’s zoals energie, water en gezondheid.

De gemeente Den Helder is de belangrijkste opdrachtgever en subsidieverlener.

De Raad van Toezicht van De Helderse Vallei is op zoek naar:


Lid Raad van Toezicht


De ambitie van de Raad van Toezicht is om professioneel toezichthouderschap vorm te geven en als klankbord een inspirerende functie te vervullen ten opzichte van de directeur bestuurder.
In de Raad van Toezicht zitten onafhankelijke leden met organisatiekundige, sociaal maatschappelijke, communicatie en financiële kennis en werkervaring. De zittingstermijn van de Raad van Toezicht is drie jaar met een mogelijke verlenging van die termijn met nog eens drie jaar.

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een lid met bestuurlijke kennis en werkervaring, bij voorkeur op het gebied van natuurbeheer en dierenwelzijn in Noord-Holland.

De Raad van Toezicht vergadert regulier vier keer per jaar met de directeur bestuurder. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren. Data voor overleg worden jaarlijks in overleg vastgesteld. De functie binnen de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Meer informatie over de vacature kunt u inwinnen bij Remco Wijnia, voorzitter Raad van Toezicht, remcowijnia@live.nl

We zien uw brief met motivatie en cv graag tegemoet voor 1 november via e-mailadres info@deheldersevallei.nl of via postadres De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder, o.v.v. vacature lid Raad van Toezicht.
De gesprekken staan gepland in de week 45/ 46

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.