< terug naar het overzicht

Raad van Toezicht leden (m/v)

4 vergaderingen per jaar

De Helderse Vallei is een duurzaamheidscentrum, stadsboerderij en wildopvang in oprichting in Den Helder, middenin natuur- en recreatiegebieden aan de rand van de Noordzee- en Waddenzee kust. De stichting draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groene en leefbare omgeving. De activiteiten zijn voor iedereen: van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en recreant, scholier en student. De stichting betrekt en inspireert haar bezoekers en doelgroepen bij duurzame maatschappelijke thema’s zoals energie, water en gezondheid.

Wegens het verlopen van de zittingstermijn van onze raad van toezichtleden zijn wij op zoek naar nieuwe

Raad van Toezicht leden (m/v) 

De Raad van Toezicht vormt professioneel toezichthouderschap en vervult als klankbord een inspirerende functie ten opzichte van de directeur bestuurder.

Wij zoeken mensen die hun ervaringen willen delen en meedenken om de wereld een stukje duurzamer te maken. Mensen met een ruime, liefst bestuurlijke, werkervaring uit de kop van Noord-Holland die zich thuis voelen in de publieke sector en het netwerk van onderwijs, maatschappelijke- en/of zorg organisaties.

De Raad van Toezicht vergadert regulier vier keer per jaar met de directeur bestuurder. De functie binnen de Raad van Toezicht is onbezoldigd, maar een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Voor meer informatie of reacties kunt u inwinnen bij de directeur bestuurder Katelijne van Spronsen, k.van.spronsen@deheldersevallei.nl en/of Remco Wijnia, voorzitter Raad van Toezicht, remcowijnia@live.nl

    Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur je sollicitatie dan naar info@deheldersevallei.nl o.v.v. lid Raad van Toezicht.

    < terug naar het overzicht

    De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.