< terug naar het overzicht

Voorzitter en leden Raad van Toezicht

ongeveer 36 uur per jaar

Den Helder wordt aan drie kanten omringd door water van de Noordzee en Waddenzee en vormt zo een bijzonder schiereiland in de Kop van Noord-Holland. Een inspirerende stad op een unieke locatie. Aan de zuidkant van Den Helder ligt De Helderse Vallei, in de directe nabijheid van natuur- en recreatiegebied Mariëndal, duinen, bos en strand.

De Helderse Vallei is een centrum gericht op educatie op het gebied van natuur en milieu. Bij De Helderse Vallei vindt u een bezoekerscentrum, kinderboerderij en openluchttheater, met diverse informatieve speelhoeken en natuurlijke speel- en ontdekplekken. De Helderse Vallei organiseert geregeld betaalde activiteiten. Het centrum zelf is vrij toegankelijk.

De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groen en leefbaar Den Helder en omgeving en richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en recreant. Voor de komende jaren wil de stichting haar doelgroepen meer betrekken en inspireren bij duurzame maatschappelijke thema’s zoals energie, water en gezondheid.

De gemeente Den Helder is de belangrijkste opdrachtgever en subsidieverlener.

Door het aflopen van de statutaire zittingstermijnen is de Helderse Vallei met ingang van 1 januari 2019 op zoek naar:

een voorzitter voor de Raad van Toezicht en

meerdere leden voor de Raad van Toezicht

De ambitie van de Raad van Toezicht is om professioneel toezichthouderschap vorm te geven en als klankbord een inspirerende functie te vervullen ten opzichte van de directeur-bestuurder.

In de Raad van Toezicht zitten onafhankelijke leden met juridische, organisatiekundige, bestuurlijke, gemeentelijke, sociaal maatschappelijke en financiële kennis en werkervaring. De zittingstermijn van de Raad van Toezicht is drie jaar met een mogelijke verlenging van die termijn met nog eens drie jaar.

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht zoeken wij mensen met bestuurlijke kennis en werkervaring, bij voorkeur op het gebied van natuur- en milieu, de publieke sector of maritieme sector in Noord-Holland. Kandidaten uit de hele regio worden van harte uitgenodigd om te reageren.

De Raad van Toezicht vergadert regulier vier keer per jaar met de directeur-bestuurder. Daarnaast komt de Raad van Toezicht één keer per jaar een dagdeel bijeen met de directeur-bestuurder voor een brainstormsessie. Ook evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren. Data voor overleg worden jaarlijks in overleg vastgesteld. De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt ongeveer 36 uur per jaar voor de voorzitter Raad van Toezicht.

De functie binnen de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Een reiskostenvergoeding is bespreekbaar.

Meer informatie over de vacature kunt u inwinnen bij Tom Ploeg, lid van de Raad van Toezicht, op telefoonnummer 06 13 17 55 80.

We zien uw brief met motivatie en cv graag tegemoet vóór 24 oktober 2018 via e-mailadres info@deheldersevallei.nl of via postadres De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder, o.v.v. vacature Raad van Toezicht. De gesprekken staan gepland in de periode van 29 oktober tot en met 8 november 2018.

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.