Steun de wildopvang

Op dit moment worden de mogelijkheden om ons te helpen uitgewerkt.
Te zijner tijd volgt meer informatie!

Nu al helpen? Kijk dan op de website van Vogelasiel De Paddestoel: https://vogelasieldepaddestoel.nl/help-ons/donateur-lid/

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.