< terug naar het overzicht

Hoe duurzaam ben jij?

Duurzaamheid… wat is dat nou eigenlijk?

Simpel uitgelegd is duurzaamheid ‘zo met de aarde omgaan dat ook de generaties na ons erop kunnen leven’. Duurzaamheid is dus niet iets wat stil staat, het is altijd in ontwikkeling. De definitie van duurzaamheid is dan ook: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Op dit moment gebruiken we met elkaar meer dan de aarde kan aanvullen. Er is geen balans tussen de 3 ‘P’s’: people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (economie), waardoor de aarde uitgeput raakt. Als we zo leven dat de behoeften van de 3 ‘P’s’ met elkaar in evenwicht zijn, leven we duurzaam!

 Duurzaamheid… wat is dat nou eigenlijk?
 Hoe duurzaam ben jij?

Hoe duurzaam ben jij?

Stel dat iedereen leeft zoals jij, hoeveel planeten hebben we dan nodig? Hoe duurzaam je eigen lifestyle is, kun je vaststellen door een simpele test in te vullen.

De uitkomst van de test vertelt je hoe groot jouw ‘voetafdruk’ op de aarde is, oftewel: hoeveel impact jij hebt op de aarde. Het gaat dan om het stuk land dat jij gebruikt om te leven, waarbij alle ruimte die nodig is om jouw voedsel en de producten die je gebruikt te produceren én tevens je CO₂ uitstoot meegerekend wordt.


Earth overshoot day

Op 22 augustus 2020 was het ‘Earth overshoot day’: de datum waarop de mensheid alle natuurlijke grondstoffen heeft gebruikt die de aarde in een jaar kan produceren. In 2020 verbruikte de mensheid 60% meer dan de aarde kon leveren, wat betekent dat we 1,6 aardes nodig hadden in 1 jaar. Maar die hebben we niet. We gebruiken dus meer dan er beschikbaar is! Dat betekent dat de reserves van de aarde vanaf 22 augustus 2020 verminderden. Nederland verbruikt zelfs 3 aardes in 1 jaar. We doen het met elkaar dus niet zo best!

Lees verder: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/earth-overshoot-day-2020

Earth overshoot day
Zero waste

Zero waste

Natuurlijk kunnen we actie ondernemen om onze voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door stappen te zetten naar een ‘zero waste’ leven. Want leven zonder afval, dat kan en het helpt de aarde enorm! En het mooie is dat je daarvoor niet zelf alles uit hoeft te zoeken, want er zijn al heel veel tips beschikbaar.

Kijk voor tips maar eens op deze websites:

En… als je zero waste leeft, voorkom je ook meteen zwerfafval!
Daarnaast is het van belang dat we steeds meer ‘circulair’ leven, door afvalvrije producten te ontwikkelen. Dat betekent dat een product gemaakt wordt dat na gebruik 100% terug te brengen is naar de basisgrondstoffen én dat er daarna een nieuw product van gemaakt kan worden. Zonder afval.

Duurzame mobiliteit

Ook de manier waarop we ons verplaatsen heeft een directe relatie met duurzaamheid. Tegenwoordig reizen Nederlanders steeds vaker, zowel voor werk als in de vrije tijd. Die reizen vinden niet alleen plaats in ons eigen land, maar brengen ons ook naar het buitenland. Al die verplaatsingen hebben een grote invloed op ons leefmilieu, want het reizen of vervoeren van goederen met openbaar vervoer, vliegtuig, auto en vrachtwagen zorgen onder andere voor een te grote uitstoot van CO2. We moeten daarom op zoek naar een vorm van duurzame mobiliteit die veilig, comfortabel en minder belastend is voor het milieu.

Duurzame mobiliteit
Inclusiviteit

Inclusiviteit

Inclusiviteit gaat over onderlinge verbondenheid, het principe: ‘iedereen mag meedoen’. De wereld is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. De term inclusiviteit geeft aan dat mensen oog hebben voor elkaar en draagt bij aan saamhorigheid en een ‘wij-gevoel’. Duurzaamheid is iets dat we samen doen, ook op kleine schaal. Bij De Helderse Vallei werken we bijvoorbeeld samen met cliënten vanuit Esdégé-Reigersdaal, zij hebben een lichamelijke of geestelijke beperking. Samen kijken we naar wat er wél kan. Daarnaast handelen we vanuit gendergelijkheid.

Duurzame doelen

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel: Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Deze doelen vormen de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en zijn van kracht tot 2030. De EU-lidstaten moeten deze doelen meenemen in hun nationale beleid. Ten aanzien van duurzaam leven zijn de volgende doelen opgesteld:

 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie - verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

De SDG’s zijn bedoeld om de 3 P’s (people, planet, profit) in balans te krijgen. Een overzicht van en meer informatie over de SDG’s vind je hier: https://www.sdgnederland.nl/ en de uitleg voor kinderen vind je hier: https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/

Duurzame doelen
De Helderse Vallei

De Helderse Vallei

Natuurlijk proberen we in onze gebouwen en op ons terrein voorbeelden te geven van een duurzaam leven. Dat doen we zo:

 • Wij vinden inclusiviteit binnen onze organisatie belangrijk en werken daarom nauw samen met vrijwilligers, diverse verenigingen en dagbestedingsorganisatie Esdégé-Reigersdaal.
 • Wij verkopen alleen biologische (puur natuur!) producten in onze koffiehoek én gebruiken ook voor medewerkers en vrijwilligers biologische producten (zoals thee en koffie).
 • Wij verkopen zoveel mogelijk biologische, lokale en fair trade producten in onze winkel.
 • We geven voorkeur aan het samenwerken met lokale ondernemers.
 • Ook onze dieren eten biologisch en in de stallen gebruiken we biologisch hennep als vloerbedekking.
 • We gebruiken biologische schoonmaakmiddelen die het milieu niet belasten.
 • We gebruiken alleen FSC papier én onze medewerkers en vrijwilligers letten op (hebben als doel) om zo min mogelijk te printen of te recyclen.
 • Onze bedrijfsauto rijdt op aardgas.
 • We houden de kachel zo laag mogelijk en schakelen elektrische apparaten uit als we ze niet gebruiken. De verlichting in onze gebouwen gaat automatisch uit als een ruimte niet gebruikt wordt.
 • We gaan binnenkort (2021) helemaal energieneutraal als er zonnepanelen op onze daken worden geplaatst.
 • Wij vangen regenwater op om te hergebruiken.
 • We scheiden ons afval zoveel mogelijk en stimuleren bezoekers dat ook te doen. We hebben afvalbakken die afval scheiden op een leuke manier onder de aandacht brengen en organiseren activiteiten rond het voorkomen zwerfafval.
 • We hebben een composthoop op ons terrein, waar we ons groenafval omzetten in vruchtbare grond.
 • We stimuleren recreëren in de natuur om zo de verbinding met de wereld om ons heen te versterken (waar je van houdt, daar zal je voor zorgen!) door het aanbieden van wandel-, fiets- en kanoroutes.

Duurzaam leven kun je leren!

Alles wat we bij De Helderse Vallei doen staat in het teken van duurzaamheid. Onze missie is niet voor niets: ‘De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groene en leefbare omgeving.’

  • Aanbod voor het onderwijs
   Ons hele onderwijsaanbod is bedoeld om te leren over duurzaamheid, waardoor je je eigen gedrag aan kunt passen. Uitgangspunt is kennis maken met je leefomgeving en alles wat daarbij hoort, waardoor je dit waardeert. Als je iets waardeert, wil je er ook voor zorgen. De programma’s geven tegelijk ook handelingsperspectief over hoe je het meest duurzaam voor je omgeving kunt zorgen. Via deze link ontdek je ons onderwijsaanbod. 
  • Bezoekers
   Als je op bezoek komt bij De Helderse Vallei bieden we allerlei mogelijkheden om op diverse manieren te genieten van de natuur en de omgeving. Via deze link ontdek je ons aanbod.

Heb je vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via info@deheldersevallei.nl of 0223 612 555.

Duurzaam leven kun je leren!
Duurzaam leven doe je zo

Duurzaam leven doe je zo

Er zijn allerlei tips om je leven duurzamer te leven. En het goede nieuws is: die zijn helemaal niet zo lastig te implementeren in je leven. Begin klein en bedenk: elk stapje is er één…

Zo kun je je ecologische voetdruk verminderen en daarmee Earth overshoot day opschuiven:

 • De kachel 1 graad lager zetten.
 • Restjes uit de koelkast opeten in plaats van ze weggooien.
 • De wasmachine laten draaien op 30 in plaats van 40 graden.
 • Tegels uit de tuin halen: voor een betere klimaatbestendigheid, maar ook voor meer ruimte voor planten en dieren.
 • Minder de auto en meer de fiets gebruiken.
 • Minder reizen en vooral niet met het vliegtuig reizen.
 • Minder afval produceren: gooi minder weg, kies voor 2e hands producten, scheid je afval en recycle. Of nog beter: koop minder.
 • Lokale en biologische producten kopen, zoals groenten en fruit (lokaal in de supermarkt = uit Nederland en eventueel uit Europa, maar liever geen producten van buiten Europa)
 • Eet producten uit het seizoen of uit de eigen moestuin).
 • Minder vlees eten.
 • Duurzame brandstoffen gebruiken, zoals zonne-energie.
< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.