ANBI stichting

De Helderse Vallei is een groene, gezonde plek waar iedereen welkom is om er gewoon ‘te zijn’. Als je wilt, kan je er ook iets doen of anderen ontmoeten. En als je ervoor open staat, ervaar je welke impact je eigen gedrag heeft op de toekomst van de natuurlijke omgeving.

Bezoekerscentrum
De kracht van De Helderse Vallei is grote ecologische uitdagingen klein en behapbaar maken voor een groot publiek. De Helderse Vallei geeft informatie, duurzame voorbeelden en heeft een uitgebreide activiteiten agenda.

Stadsboerderij
Onze boerderij is er voor jong en oud . Niet alleen gezinnen met kinderen bezoeken de dieren en kunnen bijvoorbeeld zien waar zuivel, vlees en wol vandaan komt. Ook voor ouderen en bezoekers met een beperking is de boerderij goed toegankelijk. Het contact met onze dieren is ontspannend en de vriendschap met een dier kan iedereen tot steun zijn.

Wildopvang in oprichting
De Helderse Vallei bouwt aan nieuwe voorzieningen voor de opvang van gewonde of zieke wilde dieren.

“We willen dat jonge mensen zicht onderdeel van de natuur voelen en ermee in harmonie leven, voor het herstel van onze aarde.”

Bestuur en beloning

De stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder, Mevr. K. van Spronsen. Er is een Raad van Toezicht met drie leden: Mevrouw S. den Dulk (voorzitter), De heer W. Stam en De heer W. de Waal. De directeur-bestuurder is in dienst van de Stichting De Helderse Vallei. De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting is een subsidie van de gemeente Den Helder, tevens zijn er eigen inkomsten uit activiteiten en fondsenwerving. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. De Raad van Toezicht werkt volgens het door haar vastgestelde toezichtkader.

ANBI status

De Helderse Vallei heeft de ANBI status.
Bekijk onze ANBI verantwoording via de volgende link: ANBI verantwoording

Jaarstukken

Jaarstukken 2023
Jaarstukken 2022
Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2019