Wildopvang

Op dit moment is er geen wildopvang locatie in de gemeente Den Helder. Bel bij wilde dieren in nood naar de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon op 06 – 51697115.

Overige telefoonnummers zijn:
Politie meldnummer: 0900 8844
Meldnummer dierenleed: 144

Wildopvang

In 2020 is de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei opgericht. Samen met de gemeente Den Helder wordt gewerkt aan de realisatie van nieuwbouw op het terrein. Als de nieuwbouw klaar is, zal de wildopvangtaak door De Helderse Vallei worden uitgevoerd. We verwachten dan een stabielere toekomst voor het dierenwelzijn van wilde dieren in de stad en regio kop van Noord-Holland.

Het doel van de Wildopvang is het bieden van opvang- en revalidatiemogelijkheden aan inheemse vogels en kleine zoogdieren, die tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zodat het dier na genezing weer teruggeplaatst kan worden in de natuur.

De wettelijke onderbouwing voor onze werkzaamheden is terug te vinden in de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (artikel 1.11 en artikel 3) en de Wet Dieren (artikel 2.1). De Wet Dieren verplicht eenieder, dus elke burger, om zorg te verlenen aan een hulpbehoevend dier. Voor het houden en verzorgen van wilde dieren is een vergunning vereist (zoals een wildopvangcentrum die heeft), burgers kunnen helpen door dieren in het wild te beschermen en zieke/gewonde dieren naar de opvang te brengen voor passende verzorging.

“Bel bij Wilde dieren in nood naar de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon op 06 – 51697115”