< terug naar het overzicht

Alles over water

Water genoeg?

Water komt voor in de lucht, op het aardoppervlak, ondergronds en in oceanen. Ongeveer 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Dat lijkt ontzettend veel, dus waarom al die ophef over watertekorten op aarde? Omdat we dat water niet allemaal kunnen gebruiken! 97,5% van het water op aarde is namelijk zout en dat kunnen wij niet gebruiken. Mensen, dieren en planten kunnen dus maar gebruik maken van 2,5% zoet water. Daarvan zit 90% echter opgeslagen in ijskappen in Antarctica. Dat betekent dat maar 0,26% van het water op aarde beschikbaar is om drinkwater van te maken!


Water genoeg?
Mens & water

Mens & water

Het menselijk lichaam bestaat voor +/- 65% uit water, wat aantoont dat water ontzettend belangrijk is voor ons. Een mens kan zo’n 40 dagen zonder voedsel, maar slechts 4 dagen zonder water. Naast water drinken, gebruiken we water ook voor ontzettend veel activiteiten en in machines. Wat dacht je van de wasmachine en de vaatwasser? Maar ook het toilet, de douche, het schoonmaken van ons huis, baantjes trekken in het zwembad en het sproeien van de tuin. Al met al is dat water dus zo op!

Daarnaast is water ook nog eens belangrijk voor de economie: een deel van de handel is afhankelijk van water, we vervoeren diverse producten via het water en halen voedsel uit de zee. Gemiddeld gebruiken we in Nederland 120 liter drinkwater per persoon per dag.

Waterkwaliteit

Al het water dat wij gebruiken of gebruikt hebben, wordt gezuiverd. Die taak wordt in Den Helder opgepakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de rioolwaterzuivering. Hier wordt het water in diverse stappen gezuiverd. De waterkwaliteit wordt daarbij goed in de gaten gehouden. Daarnaast werkt in onze regio de PWN aan heerlijk, schoon drinkwater en het onderhouden van de prachtige duingebieden in Noord-Holland. Wist je dat het gezuiverde water weer terug in ons oppervlaktewater komt, waar wij vervolgens opnieuw ons drinkwater van maken? Goed idee dus om ons water niet te erg te vervuilen tijdens het gebruik! Spoel daarom bijvoorbeeld geen medicijnen of chemicaliën door de gootsteen of wc weg.

Waterkwaliteit
Microplastics

Microplastics

Het zuiveren van water wordt steeds lastiger omdat er tegenwoordig steeds vaker ‘microplastics’ in water gevonden worden. Deze plasticdeeltjes zijn soms microscopisch klein, maar zorgen wel voor grote problemen in onze zeeën en oceanen. Ze zijn afkomstig van slijtage aan synthetische kleding tijdens wasbeurten, maar worden ook toegevoegd aan tandpasta en cosmetica. Ook slijtage van autobanden en het uit elkaar vallen van grote stukken plastic in de natuur draagt bij aan de verspreiding. Microplastics komen inmiddels voor in de lucht, in water, en op het land. Via deze weg kunnen zij ook in verschillende soorten voedsel terechtkomen en dus in het lichaam van mens en dier.

Watermanagement

Het beschikbare water is behoorlijk ongelijk verdeeld over de wereld. Door klimaatverandering zie je daarnaast dat er op steeds meer plekken droogte heerst en er op andere momenten ineens een enorm overschot aan water is (denk aan overstromingen of tsunami’s). Beide uitersten hebben een enorme impact op de wereld om ons heen. Het is daarom nodig om ons aan deze veranderingen aan te passen, dat noem je ‘klimaatadaptatie’. De toename van de kans op wateroverlast en overstroming in Nederland vraagt bijvoorbeeld om aanpassing op infrastructuur en gebouwen. Maar ook is het noodzakelijk om na te denken voer het opvangen van dat water, zodat er ook in extreem droge tijden voldoende water beschikbaar is. Dit kan in het klein door een ‘wadi’ aan te leggen: een met grind of zand gevulde greppel waarin (hemel)water stroomt vanaf daken en wegen, zodat dit niet verdwijnt in de riolering maar bovengronds in de wadi wordt vastgehouden en teruggegeven aan de natuur.

Watermanagement
Duinen en dijken

Duinen en dijken

We gebruiken water, maar we willen onszelf er ook tegen beschermen. Dat doen we met duinen en dijken. Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Dat betekent dat grote delen van het land onder water zouden staan als er geen dijken en gemalen zouden zijn. Daarom neemt de provincie Noord-Holland maatregelen en versterken de waterschappen onder andere dijken en duinen langs de Noordzeekust en de Waddenzee.

Waterleven

In de natuur om ons heen is op diverse plekken water aanwezig, zoals in de sloot, de gracht en in de zee. Al dat water omvat leven van planten en dieren. De kwaliteit van het water bepaalt hoeveel én welke dieren en planten er kunnen leven. Door onze manier van leven, hebben wij een grote invloed op de waterkwaliteit en daarmee op de kans op leven van de planten en dieren om ons heen. Je zou het misschien niet zeggen, maar voor ons drinkwater, weer, klimaat en de lucht die we inademen zijn we afhankelijk van de zee! Oceanen en zeeën absorberen 30% van de CO₂ en het plankton in de zeeën zorgt voor 50% van onze zuurstof.

Waterleven
Duurzame doelen

Duurzame doelen

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel: Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Deze doelen vormen de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en zijn van kracht tot 2030. De EU-lidstaten moeten deze doelen meenemen in hun nationale beleid. Ten aanzien van water zijn er twee doelen opgesteld:

 • SDG 6: Schoon water en sanitair - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 • SDG 14: SDG 14: Leven in het water - Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

De SDG’s zijn bedoeld om de 3 P’s (people, planet, profit) in balans te krijgen. Een overzicht van en meer informatie over de SDG’s vind je hier: https://www.sdgnederland.nl/ en de uitleg voor kinderen vind je hier: https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/

De Helderse Vallei

Natuurlijk zijn wij in onze gebouwen en op ons terrein zo duurzaam mogelijk bezig met water. Dat doen we onder andere zo:

 • In alle toiletten maken we gebruik van ‘besparingsspoelknoppen’.
 • Op de wc-deuren geven we door middel van een afbeelding uitleg over onder andere het zuiveren van water.
 • Onze kranen hebben een bespaarstand, waardoor ze niet blijven lopen en zo onnodig water verspillen.
 • In onze koffiehoek verkopen we bijvoorbeeld regelmatig ‘Earth water’ waarvan de leverancier 100% van de nettowinst afdraagt om waterprojecten te financieren, het geld wordt geïnvesteerd in duurzame watersystemen in gebieden waar dat nodig is.
 • We werken samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om educatie over water op te zetten.
 • We houden ons terrein actief schoon, zodat er geen afval in het water kan waaien. Cliënten van Esdégé-Reigersdaal helpen ons hierbij!
 • We vangen regenwater op om te hergebruiken.
De Helderse Vallei
Duurzaam omgaan met water kun je leren!

Duurzaam omgaan met water kun je leren!

Alles wat we bij De Helderse Vallei doen staat in het teken van duurzaamheid. Onze missie is niet voor niets: ‘De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groene en leefbare omgeving.’

Heb je vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via info@deheldersevallei.nl of 0223 612 555.

Duurzame watertips

Natuurlijk zijn er allerlei tips om meer duurzaam met water om te gaan. Begin klein en bedenk: elk stapje is er één…

 • Wees zuinig met water… gebruik een waterbesparingsknop op de kranen in je huis.
 • Gebruik een zandloper bij het douchen, zodat je niet te lang onder het water staat.
 • Gooi geen geneesmiddelen of andere schadelijke stoffen in het riool.
 • Gooi nooit afval in de natuur en het water.
 • Gebruik ecologische schoonmaakmiddelen die het afvalwater niet belasten.
 • Koop producten zonder microplastics.
 • Klim nooit in afgesloten delen van de duinen, ze beschermen onze woonomgeving.
 • Controleer regelmatig je bandenspanning om onnodige slijtage (en dus microplastics) te voorkomen.
 • Vervang tegels door gras of planten in je tuin, zodat (regen)water de kans krijgt om in de bodem te trekken.
 • Gebruik een regenton of bak om regenwater op te vangen, zodat je minder kraanwater voor besproeiing van je planten nodig hebt.
 • Graaf een ‘wadi’ in je tuin om een teveel aan water op te vangen.
Duurzame watertips
< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.