Leskist Kluts!

Dit project start met vijf opgezette dieren uit verschillende biotopen van Den Helder. Ze zijn de “kluts” kwijt: ze zijn hun geheugen kwijt en weten niet meer wie en waar ze zijn. Er ontstaat een briefwisseling tussen de dieren en de kinderen met vragen als: “Waar woon ik? Wat eet ik? Wie zijn mijn vrienden?” De klas verbindt zich steeds meer met de dieren, waardoor betrokkenheid als “vanzelf” ontstaat. Uiteindelijk leren de kinderen de biotopen van Den Helder (bos, duin, strand en de stad) op een creatieve manier kennen.

Periode
Hele jaar

Uitleentermijn
2 weken