Strandwonderen

Tijdens ‘Strandwonderen’ beleven de leerlingen het strand in al haar rijkdom. Een kist met materialen laat de leerlingen gericht kijken en beleven, ook is er ruimte voor diverse spelelementen zoals vliegeren, zandkastelen bouwen of het schelpenmemorie.

Leeftijd
4-7 jaar

Begeleiders
Educatief medewerker, leerkracht en 1 ouder/begeleider per groepje van 5 leerlingen.

Aantal
maximaal 30 leerlingen

Duur
1,5 uur

Locatie
De Helderse Vallei.

Periode
Mei t/m september