< terug naar het overzicht

Jonge vogel

Jonge vogel

Heb je een jonge vogel gevonden? 

Bekijk dan of deze veren heeft en of deze gewond is: 

 • Heeft de vogel geen veren? 
  Dit is een nestjong. Kijk of je het nest ziet en of de ouders nog bij het nest komen.
  Zet het jong dan weer in het nest!

  De ouders zullen het jong weer verzorgen. Pak het jong het liefst op met handschoenen aan of met een washandje om je hand.
  Dit doe je om de tere huid van het jong te beschermen, niet tegen mensengeur (de ouders hebben geen 'last' van mensengeur). 
 • Heeft de vogel wel veren? 
  Als de vogel veren heeft, is het een nestverlater. Vaak zitten jonge vogels een paar dagen op de grond, soms worden ze daar nog door de ouders gevoerd. Als er geen gevaar is, bijvoorbeeld een kat, mag hij lekker blijven zitten.
  Is er wel gevaar, zet de vogel dan op een veiliger plaats, bijvoorbeeld onder een heg, in een hanging basket of in een dakgoot.
  Als dit echt niet kan, mag je het vogeltje naar de opvang brengen. Doe het diertje in een doos met een doek erover, dan is het vogeltje minder bang en breng het naar de opvang.
 • Is de vogel gewond?
  Als het vogeltje gewond is, doordat deze bijvoorbeeld gepakt is door een kat of aangereden is, pak de vogel dan op met handschoenen of een handdoek.
  Doe het dier in een doos met een doek erover, dan is het dier minder angstig en breng het dier zo snel mogelijk naar de juiste opvang.
 • Let op: een jonge vogel is bang voor mensen!
  Een jonge vogel is een 'wild' dier die bang is voor mensen!
  Een vogeltje dat met de oogjes dicht in je hand zit, terwijl hij geaaid wordt, is dus niet ontspannen, maar in shock!
  Een jonge vogel kan doodgaan door de gevolgen van die shock: laat hem daarom met rust en raak hem niet onnodig aan.

We adviseren alleen jonge vogels naar de opvang te brengen als je zeker weet dat de oudervogel dood is of als de jongen gewond zijn.
Je kunt ons ook altijd bellen voor advies: 0223 - 62 05 86 of 06 - 57072575 (na sluitingstijd)


Meer informatie over jonge vogels

Probeer nooit zelf het jong groot te brengen!
De kans op mislukken is groot en bovendien zijn de meeste vogels beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is daarom verboden om wilde vogels in bezit te hebben!
Jonge vogels zullen zich mensen 'imprinten' als soortgenoten. Het gevolg daarvan is dat ze zich nooit meer in het wild kunnen redden, omdat ze de benodigde sociale contacten met soortengenoten niet aanleren. Het grootbrengen van een vogel door een mens is daarom heel schadelijk voor de vogel, ondanks de goede bedoelingen!

Komen de ouders nog wel terug, als ik de vogel al heb aangeraakt?
Vaak gelooft men dat de ouders niet meer terugkeren naar hun jongen, nadat ze door mensen zijn aangeraakt. Dit is absoluut niet waar!! Vogels kunnen slecht ruiken (uitgezonderd gieren) en zullen het dus niet erg vinden dat de jongen aangeraakt zijn, maar maken zich wel druk als je te dicht bij hun jongen in de buurt komt.

Uitvliegende jonge vogels
In de lente zie je vaak jonge vogels schaars bevederd op de grond onder een boom zitten en neemt men automatisch aan, dat het uit het nest gevallen is en geholpen moet worden. In dit stadium van de ontwikkeling van de vogels noemen we de jongen ‘uitvliegers’. Het is normaal dat zulke jongen uit het nest springen of vallen. De jonge vogels zijn nu in een stadium van de ‘vliegtraining’. De ouders voeden het jong constant op de grond, totdat het in staat is te vliegen (dat duurt meestal enkele dagen). Tenzij de vogel gewond is, moeten deze jonge vogels met rust gelaten worden, op de plek waar ze zijn. Probeer kinderen, honden en katten uit hun buurt te houden, zodat de ouders kunnen doorgaan met het grootbrengen van hun jong.

Dreigt er gevaar van honden of katten?
Als je ziet dat een jonge vogel wordt bedreigd door een hond of kat, breng de vogel dan niet direct naar de opvang. Probeer liever het huisdier uit de buurt te houden, zolang de vogel er zit. Echter, wanneer de vogel al is aangevallen of beetgepakt en daardoor gewond is, dan is het wel van belang dat je het jong zo snel mogelijk naar de opvang brengt.

Onthoud het volgende…..
Een jonge vogel heeft de beste overlevingskans, wanneer het grootgebracht wordt door zijn eigen ouders. Probeer altijd eerst het jong terug te plaatsen. Breng een jonge vogel alleen naar de opvang, als er alles aan is gedaan om het met de ouders te herenigen, maar dit helaas niet gelukt is.


Adres opvangcentrum
Vogelasiel De Paddestoel
Handelskade 10B
1784 MB Den Helder
Telefoon: 0223 - 62 05 86 of 06 - 57072575

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.