Over ons

Nieuwe opvang wilde dieren bij De Helderse Vallei

Goed nieuws voor vogels en andere wilde dieren in Den Helder en omstreken: in december 2019 werd het plan om nieuwbouw voor vogel- en wildopvang te realiseren op het terrein van De Helderse Vallei goedgekeurd door de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder. In 2020 werd tijd gestoken in de praktische voorbereidingen en juridische en contractuele voorwaarden daarvoor. Op 24 september 2020 is de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei opgericht. 


Doelstelling Wildopvang
Het doel van de Wildopvang is het bieden van opvang- en revalidatiemogelijkheden aan inheemse diersoorten, die tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zodat het dier na genezing weer teruggeplaatst kan worden in de natuur.
De wettelijke onderbouwing voor onze werkzaamheden is terug te vinden in de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (artikel 1.11 en artikel 3) en de Wet Dieren (artikel 2.1). De Wet Dieren verplicht eenieder, dus elke burger, om zorg te verlenen aan een hulpbehoevend dier. Voor het houden en verzorgen van wilde dieren is een vergunning vereist (zoals een wildopvangcentrum die heeft), burgers kunnen helpen door dieren in het wild te beschermen en zieke/gewonde dieren naar de opvang te brengen voor passende verzorging.

Klik hier voor onze informatieflyer 'Wildopvang in beeld'

en klik hier voor een filmpje over de eerste stappen richting de nieuwe Wildopvang in Den Helder.

Na de realisatie van het nieuwe gebouw zal de wildopvangtaak door de nieuwe stichting Wildopvang De Helderse Vallei worden uitgevoerd. We verwachten dan een stabielere toekomst voor het dierenwelzijn van wilde dieren in de stad en omliggende regio.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de Wildopvang? Dan kun je je inschrijven via deze link.


De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.