Over ons

Nieuwe opvang wilde dieren bij De Helderse Vallei

Goed nieuws voor vogels en andere wilde dieren in Den Helder en omstreken: de bouw van een nieuwe opvanglocatie in Den Helder gaat echt van start! Op woensdag 7 oktober 2020 ondertekenden wethouder Remco Duijnker en directeur Katelijne van Spronsen van de stichting Wildopvang De Helderse Vallei de dienstverleningsovereenkomst voor wildopvang.

Al jaren kampt Vogelasiel De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg in Den Helder met diverse problemen, zowel op financieel als op huisvestingsvlak. De opvang van wilde dieren in het sterk verouderde en vervallen gebouw lukte de afgelopen jaren alleen door de bijna onbegrensde inzet van medewerkers en vrijwilligers en belangeloze donaties van betrokken burgers en bedrijven. De betrokken partijen, bestuur en medewerkers van De Paddestoel en De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder, zijn dan ook heel blij met deze grote stap op weg naar een stabiele toekomst voor het dierenwelzijn van wilde dieren in de stad en omliggende regio.

Wethouder Duijnker: ‘Wat een mooie mijlpaal; de zorg voor in het wild levende dieren hebben we met elkaar goed geregeld. Er is geld, een onderkomen voor de dieren is in de maak en organisatorisch hebben we het voor elkaar. Hier gaan niet alleen de dieren maar ook onze inwoners van genieten.’

Katelijne van Spronsen, directeur van De Helderse Vallei en tevens stichting Wildopvang De Helderse Vallei: ‘We zijn trots dat we de wildopvangtaak aan ons duurzaamheidscentrum kunnen toevoegen. Een belangrijke taak die een nieuwe dimensie zal geven aan onze natuur- en duurzaamheidseducatie.’

In december 2019 werd het plan om nieuwbouw voor vogel- en wildopvang te realiseren op het terrein van De Helderse Vallei goedgekeurd door de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder. In 2020 werd tijd gestoken in de praktische voorbereidingen en juridische en contractuele voorwaarden daarvoor. Op 24 september 2020 is de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei opgericht. De vereniging Vogelasiel De Paddestoel zal op termijn, na verhuizing naar de nieuwe locatie, opgeheven worden. De wildopvangtaak wordt vanaf dat moment uitgevoerd vanuit de nieuwe stichting, net als de coördinatie van educatie over wilde dieren en hun leefomgeving.

Meer informatie over het huidige vogelasiel is te vinden op de website van Vogelasiel De Paddestoel.

Klik hier voor onze informatieflyer 'Wildopvang in beeld'

en klik hier voor een filmpje over de eerste stappen richting de nieuwe Wildopvang in Den Helder.

Update voorjaar 2023

Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is weer open op een andere, tijdelijke locatie. Wilde dieren in nood kunnen gebracht worden naar Handelskade 10B of bel de dierenambulance.

Realisatie Wildopvang De Helderse Vallei
Vogelasiel De Paddestoel vangt dieren nu op een tijdelijke locatie op. De toekomstplannen van De Helderse Vallei veranderen hiermee niet. We werken hard aan de komst van de wildopvang en dat blijft zo.
Na de realisatie van het nieuwe gebouw zal de wildopvangtaak van vereniging Vogelasiel De Paddestoel door de nieuwe stichting Wildopvang De Helderse Vallei worden overgenomen. De betrokken partijen, bestuur en medewerkers van De Paddestoel en De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder, verwachten dan een stabielere toekomst voor het dierenwelzijn van wilde dieren in de stad en omliggende regio.

Wij hopen dat de Wildopvang snel gerealiseerd kan worden. 

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de Wildopvang? Dan kun je je inschrijven via deze link.

Doelstelling Wildopvang
Het doel van de Wildopvang is het bieden van opvang- en revalidatiemogelijkheden aan inheemse diersoorten, die tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zodat het dier na genezing weer teruggeplaatst kan worden in de natuur.

De wettelijke onderbouwing voor onze werkzaamheden is terug te vinden in de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (artikel 1.11 en artikel 3) en de Wet Dieren (artikel 2.1). De Wet Dieren verplicht eenieder, dus elke burger, om zorg te verlenen aan een hulpbehoevend dier. Voor het houden en verzorgen van wilde dieren is een vergunning vereist (zoals een wildopvangcentrum die heeft), burgers kunnen helpen door dieren in het wild te beschermen en zieke/gewonde dieren naar de opvang te brengen voor passende verzorging.

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.