< terug naar het overzicht

Een gezonde leefomgeving

Biodiversiteit

Een term die je tegenwoordig veel hoort is ‘biodiversiteit’. Maar wat is dat nou eigenlijk? Letterlijk betekent het: diversiteit aan leven. De biodiversiteit is de hoeveelheid van verschillende levensvormen binnen een ecosysteem. En wat is dan een ecosysteem? Dat is een geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. Het gaat dus vooral om de samenhang tussen verschillende dieren en planten en het creëren van balans in de natuur. Hoe diverser hoe beter, want dat betekent dat zo’n ecosysteem een verandering of ramp goed kan opvangen. De Verenigde Naties bracht in 2019 een rapport uit, waarin staat dat er binnen tientallen jaren één miljoen van de acht miljoen planten- en diersoorten zal uitsterven. Het is tijd voor actie!

Biodiversiteit
Monocultuur

Monocultuur

Een monocultuur is het verbouwen van één gewas op een akker. Op deze manier kan goedkoop worden verbouwd, maar het kan ook leiden tot insectenplagen omdat er veel voedsel is voor een bepaald insect. De gewassen staan vaak dicht op elkaar, zodat ziekteverwekkers zich snel kunnen verspreiden. Deze worden met chemische gewasbeschermers bestreden. Helaas kunnen die in ons voedsel komen én ze doden nuttige dieren in de bodem, zoals regenwormen. Daardoor wordt de grond onvruchtbaar. In een duurzame landbouw wordt gekozen voor mengteelt, wat hogere opbrengsten kan geven met minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook de veehouderij staat onder druk, omdat er veel dieren dicht op bij elkaar gehouden worden, waardoor ziektekiemen snel kunnen overspringen. Ook het welzijn van deze dieren wordt steeds meer onderzocht.


Verbinding

Uiteindelijk staat alles met elkaar in verbinding. Wat er in Nederland gebeurt, heeft effect op wat er verderop in de wereld gebeurt. De corona pandemie heeft dat wel duidelijk gemaakt: virussen, bacteriën, lucht en water werken niet met landsgrenzen. Dat geldt dus ook voor CO₂ … er wordt CO₂ uitgestoten door de hele wereld en 20% daarvan wordt opgeslagen in bomen in het Amazonegebied (Zuid-Amerika), sterker nog: de Amazonegebied wordt ook wel aangeduid als ‘de longen van de aarde’. Zuid-Amerika lijkt dus heel ver weg, maar ook wij zijn afhankelijk van wat daar gebeurt. En andersom! Sowieso zijn wij voor onze zuurstof afhankelijk van planten en bomen, die CO₂ omzetten in zuurstof. Zonder kunnen we simpelweg niet leven.

Verbinding
Pandemie

Pandemie

Over corona gesproken… er wordt gesteld dat de kans op pandemieën groter wordt bij afname van de biodiversiteit. Ziektekiemen leven op dieren. Als die dieren uitsterven, springen ziektes over op andere dieren. Als dat dieren zijn die dicht bij ons leven, zoals ratten of vleermuizen (in plaats van een dier dat diep in het oerwoud woont), is de kans groter dat wij ermee in aanraking komen. Aangezien één miljoen plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd wordt, is de kans dus groter dat wij in aanraking komen met virussen op dieren dichtbij ons.

Leefbaarheid

Wij hebben insecten, zoals bijen, nodig voor de bestuiving van planten, want zonder bestuiving missen wij een enorm deel van onze voeding! Biodiversiteit is dus direct verbonden met leefbaarheid en een gezonde leefomgeving. Het zorgt voor schone lucht, schoon drinkwater (bacteriën zuiveren ons water), bevruchting van gewassen (door bijvoorbeeld bijen) én een gezonde bodem.

Leefbaarheid
Gezonde bodem

Gezonde bodem

Ook voor een gezonde bodem hebben we andere organismen nodig, zoals schimmels, insecten, mijten, regenwormen en aaltjes. Zij zorgen ervoor dat de bodem beter doordringbaar is voor de wortels van planten en ze breken plantenresten af, zodat die weer zorgen voor voedingsstoffen voor planten. De kleinste diertjes zijn hier het allerbelangrijkst! De massa die zij vertegenwoordigen is namelijk vele malen groter dan de totale massa van dieren dat boven de grond leeft.

Stimuleer natuur om je heen

Om de biodiversiteit te bevorderen kun je zelf heel veel doen. Zorg voor minder grijs en meer groen in je tuin of op je balkon. Plant inheemse bomen, struiken en bloemen waar dieren op af komen. Plaats insectenhotels, egelhuizen en vogelnestkastjes (ook te koop bij De Helderse Vallei) en richt je tuin zo ‘diervriendelijk’ mogelijk in. Bomen zorgen voor verkoeling in de zomer en geven je zuurstof. Koppel je regenpijp af en laat het water je tuin in stromen en niet onnodig verdwijnen in het riool. Of leg een moestuin aan. Zorg zo voor een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving én geniet daar vooral ook van, want in de natuur zijn is gezond!

Stimuleer natuur om je heen
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Draag ook zorg voor de ‘wilde dieren’ om je heen. Breng zieke en gewonde dieren naar een Wildopvang die gespecialiseerde zorg kan verlenen. Denk er wel om dat je eerst informatie opzoekt, voordat je een dier optilt en weghaalt uit zijn natuurlijke omgeving, want hulp is niet altijd nodig. Kijk hier voor meer informatie.

Duurzame doelen

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel: Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Deze doelen vormen de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en zijn van kracht tot 2030. De EU-lidstaten moeten deze doelen meenemen in hun nationale beleid. Ten aanzien van een gezonde leefomgeving is het volgende doel opgesteld:

 • SDG 15: Leven op het land - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

De SDG’s zijn bedoeld om de 3 P’s (people, planet, profit) in balans te krijgen. Een overzicht van en meer informatie over de SDG’s vind je hier: https://www.sdgnederland.nl/ en de uitleg voor kinderen vind je hier: https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/

Duurzame doelen
De Helderse Vallei

De Helderse Vallei

Ook op ons terrein doen we ons best om de biodiversiteit zoveel mogelijk te ondersteunen en stimuleren. Dat doen we onder andere zo:

 • We proberen de dieren op onze stadsboerderij zoveel mogelijk een ‘natuurlijke’ leefomgeving te bieden.
 • Op het terrein hebben we onder andere een insectenhotel, vogeltuin, egelhoop en wilde bloementuin gecreëerd zodat insecten (zoals bijen), vogels en egels er kunnen wonen.
  In de vogeltuin en op en om het terrein zijn diverse vogelnestkasten te vinden voor onder andere tuinvogels, zwaluwen en vleermuizen.
 • In de vogeltuin staat een uitgeholde boom waar een bijenvolk in leeft.
 • Er is een paddenpoel aangelegd waar padden en salamanders hun onderkomen vinden en net buiten het terrein is een ijsvogelwand aanwezig.
 • We maaien zo min mogelijk op het terrein, zodat insecten meer overlevingskansen hebben.
 • Rondom De Helderse Vallei is een sloot gegraven, zodat er genoeg ruimte is voor water planten- en dieren.
 • In het snoepdoolhof kunnen bezoekers genieten van puur-natuur-vruchten.
 • Ook de biologische producten in de koffiehoek en het stimuleren van recreatie in de natuur dragen bij aan het behoud van en de waardering voor een gezonde leefomgeving.
 • Om het gezonde bodemleven op ons terrein te bevorderen, maken wij gebruik van een eigen composthoop.
 • In onze winkel verkopen we vogelnestkastjes, egelhuisjes en insectenhotels om onze bezoekers op een simpele manier te helpen de biodiversiteit in hun eigen leefomgeving te vergroten.

Leren over een gezonde leefomgeving

Alles wat we bij De Helderse Vallei doen staat in het teken van duurzaamheid. Onze missie is niet voor niets: ‘De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groene en leefbare omgeving.’

Heb je vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via info@deheldersevallei.nl of 0223 612 555.

Leren over een gezonde leefomgeving
Tips voor een gezonde leefomgeving

Tips voor een gezonde leefomgeving

Natuurlijk zijn er allerlei tips om meer duurzaam met water om te gaan.

 • Wees zuinig met water.
 • Gooi nooit afval in de natuur en het water om je heen.
 • Vervang tegels door gras of planten in je tuin, zodat (regen)water de kans krijgt om in de bodem te trekken.
 • Breng zieke en gewonde dieren naar de Wildopvang.
 • Richt je tuin ‘diervriendelijk’ in met inheemse plantensoorten! Zorg voor een diversiteit biologische aan planten in je tuin of op je balkon. Plant bomen of struiken, ze bieden verkoeling in de zomer en trekken dieren aan.
 • Nodig vogels uit in je tuin: hang vogelnestkastjes op, zet een schaaltje water neer en voer ze bij in de winter.
 • Start een bijenlint.
 • Ga biologisch (moes)tuinieren.
< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.