Over ons

De Helderse Vallei is een groene, gezonde plek waar iedereen welkom is om er gewoon ‘te zijn’. Als je wilt, kan je er ook iets doen of anderen ontmoeten. En als je ervoor open staat, ervaar je welke impact je eigen gedrag heeft op de toekomst van de natuurlijke omgeving.

Diversiteit in doelstellingen 

Duurzaamheidscentrum
De kracht van De Helderse Vallei is grote ecologische uitdagingen klein en behapbaar maken voor een groot publiek. De Helderse Vallei geeft informatie, duurzame voorbeelden en doet het zelf ‘voor’.

Stadsboerderij
Onze boerderij is er altijd voor jong en oud geweest. Niet alleen gezinnen met kinderen bezoeken de dieren, ook voor ouderen en bezoekers met een beperking is de boerderij goed toegankelijk.

Wildopvang in oprichting
De Helderse Vallei bouwt aan nieuwe voorzieningen voor de opvang van gewonde of zieke wilde dieren.

Klik hier voor de meerjarenvisie

Bestuur en beloning

De stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder, Mevr. K. van Spronsen. Er is een Raad van Toezicht met drie leden: Mevrouw S. den Dulk (voorzitter), De heer W. Stam en De heer J. Buijs. De directeur-bestuurder is in dienst van de Stichting De Helderse Vallei. De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting is een subsidie van de gemeente Den Helder, tevens zijn er eigen inkomsten uit activiteiten en fondsenwerving. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. De Raad van Toezicht werkt volgens het door haar vastgestelde Toezichtkader.

ANBI status

De Helderse Vallei heeft de ANBI status. Bekijk onze ANBI verantwoording via de volgende link: ANBI verantwoording

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft in woord en beeld een indruk van de activiteiten van De Helderse Vallei.

De gehele jaarrapporten van 2019, 2020 en 2021 zijn te vinden onder deze linken:

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2021

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.