Turn on Javascript!
Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

Abonnement, kosten en uitleen

Kosten abonnement basisonderwijs

Als school betaalt u per schooljaar een vast bedrag van € 120,- + € 1,50 per leerling (groep 1 t/m 8).

Wat krijgt u hiervoor terug:

 • Adviesgesprek met één van onze Educatie medewerkers. Hierbij wordt gekeken naar het aanbod voor uw school passend bij de verschillende bouwen en thema’s van het komend jaar en mogelijke deelname aan projecten op het gebied van Natuur, Milieu en Duurzaamheid.
 • Onbeperkt leskisten lenen. Deze worden gratis gehaald en gebracht.
 • 10% korting op boekingen van veldwerklessen. U betaalt slechts € 33,75 per klas.
 • 10% korting op schoolreisjes (uitgezonderd consumpties en programma’s derden).
  U betaalt slechts € 4,05 per leerling voor een strandschoolreisje en € 3,15 per leerling voor de overige schoolreisjes.
 • 10% korting op het groepsvormingsprogramma ‘Los Zand’. U betaalt slechts € 4,95 per leerling.
 • Onbeperkt gebruik maken van het ‘uitleenaanbod': boeken, multimedia, natuurhistorische collectie, veldwerkmateriaal, zoekkaarten, educatieve spellen en meer.

Door een abonnement af te sluiten zorgt u er bovendien voor dat wij natuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aan kunnen blijven bieden, hartelijk dank daarvoor! Wilt u een abonnement afsluiten of heeft u vragen? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in, wij nemen dan contact met u op!

Kosten zonder abonnement

Algemeen:

 • Expositiebezoek en kinderboerderijbezoek: gratis
 • Gratis uitleen van boeken, cd-roms, DVD's, opgezette dieren en veldwerkmateriaal (evt borg & kopie ID)
 • Adviesgesprek educatieve dienst: gratis
 • Haal- en brengservice € 10,- per zending + een zone-prijs

Kosten NME producten voor onderwijs:

 • Leskist: € 35 per week
 • Veldwerkles met lesbrief, ontvangst en afsluiting door educatief medewerker: € 37,50 per klas
 • Expositiebezoek en kinderboerderijbezoek met lesbrief en ontvangst en afsluiting door educatief medewerker: € 37,50 per klas
 • Schoolreisje: € 3,50 tot € 4,50 per leerling afhankelijk van het gekozen schoolreisje
 • Programma groepsvorming: € 4,50 per leerling

Kosten kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang:

 • Themakist: € 35 per week
 • Boer wat zeg je van mijn kippen?: € 7,50 per groep + € 1,00 per kind


Uitleenreglement

Algemeen reglement

 • Dit reglement heeft betrekking op alle ‘klanten' van De Helderse Vallei.
 • In mei is het jaarprogramma met het complete educatief aanbod van De Helderse Vallei digitaal beschikbaar. Scholen uit het directe netwerk worden door middel van een mailing op de hoogte gesteld.
 • Scholen/instellingen/particulieren die per webshop een aanvraag doen ontvangen per e-mail een bevestiging.
 • Scholen/instellingen/particulieren die telefonisch of aan de balie een aanvraag doen, ontvangen geen aparte bevestiging. Het gesprek met de medewerker van De Helderse Vallei kan als zodanig beschouwd worden, tenzij anders afgesproken.
 • Bij een aanvraag kan een voorkeursperiode worden gecommuniceerd door de klant. De Helderse Vallei boekt de aangevraagde materialen op basis van beschikbaarheid in. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Alle aangevraagde materialen moeten door de klant zelf worden gehaald/gebracht. Wordt er gebruik gemaakt van de haal- en brengservice, dan worden hier kosten voor gerekend. Uitgezonderd abonneescholen. In het abonnement is een gratis haal/brengservice opgenomen.

Betaling reglement

 • Scholen die een abonnement hebben afgesloten, ontvangen bij aanvang van het nieuwe schooljaar een factuur voor het abonnementsgeld.
 • Scholen die geen abonnement hebben afgesloten ontvangen eens per kwartaal een factuur.
 • Ook voor producten die niet binnen een abonnement vallen wordt na boeking eens per kwartaal een factuur verzonden.
 • Bij het te laat retourneren van geleende objecten of delen daarvan wordt € 7,50 per dag in rekening gebracht. De in rekening te brengen boetes worden één maal per kwartaal gefactureerd. Indien na 10 werkdagen het geleende materiaal nog niet is teruggebracht, wordt de kostprijs van het materiaal in rekening gebracht met een minimum van € 50,-.
 • Voor sommige materialen wordt een borg gerekend. De borg wordt na tijdig en compleet retourneren direct terugbetaald.
 • Veldwerklessen en schoolreisjes kunnen 1 week voorafgaand aan de datum van uitvoer kosteloos worden geannuleerd. Annulering bij voorkeur per telefoon.
 • Annulering is ook kosteloos in geval van overmacht (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, ziekte, noodtoestand).
 • Indien een groep niet aanwezig is – zonder afmelding of opgaaf van geldige reden – worden de kosten voor de les of schoolreis alsnog in rekening gebracht.


Haal- en brengservice

U kunt ervoor kiezen om de materialen van De Helderse Vallei te laten bezorgen en op te laten halen bij u op school. De vaste haal- en brengdag is dinsdag. Mocht het omwille van de planning een andere dag worden, dan wordt dit met u overlegd.

Voor abonneescholen is de haal- en brengservice gratis.
Voor overige scholen wordt voor de haal- en brengservice € 10,- per zending gerekend + een zone-prijs. Voor de exacte prijzen, klik hier.

Heeft u vragen? Bel dan met 0223 612 555 of vul onderstaand formulier in, wij nemen dan contact met u op!

 

 
 
* is een verplicht veld

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.