Abonnement, kosten en uitleen

Kosten abonnement basisonderwijs

Als school betaalt u per schooljaar een vast bedrag van € 120,- + € 1,50 per leerling (groep 1 t/m 8).

Wat krijgt u hiervoor terug:

 • Adviesgesprek met één van onze educatie medewerkers. Hierbij wordt gekeken naar het aanbod voor uw school passend bij de verschillende bouwen en thema’s van het komend jaar en mogelijke deelname aan projecten op het gebied van Natuur, Milieu en Duurzaamheid.
 • Onbeperkt leskisten lenen. Deze worden gratis bij uw school gebracht en weer opgehaald.
 • Korting op veldwerklessen en schoolreisjes bij De Helderse Vallei
 • Korting op gastlessen op school
 • Korting op het groepsvormingsprogramma ‘Los Zand’

Elke nieuwe abonnee ontvangt 1 gratis veldwerkles bij De Helderse Vallei!

Wilt u een abonnement afsluiten of heeft u vragen? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in, wij nemen dan contact met u op!

Kosten voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn voor sommige locaties speciale afspraken gemaakt. Valt uw school daarbuiten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling educatie (0223) 612 555 of info@deheldersevallei.nl

Kosten kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang

Voor informatie over de producten en prijzen voor kinderopvang, klik hier


Kosten producten voor onderwijs:

Product

Prijs NIET
Abonnee

Prijs Abonnee

Adviesgesprek/consult met educatief medewerker gratis gratis

Uitleen van veldwerkmateriaal, boeken, DVD's,
opgezette dieren, zoekkaarten en educatieve spellen:

gratis

gratis

Leskist uitleen per week:

€ 25

gratis

Veldwerkles met lesbrief en begeleiding bij De Helderse Vallei:

€ 37,50

€ 30

Veldwerkles met lesbrief en begeleiding op het strand: € 40 € 35

Expositieles of kinderboerderijbezoek met lesbrief en begeleiding bij De Helderse Vallei:

€ 37,50

€ 30

Gastles door educatief medewerker op locatie/school:

€ 45

€ 40
(binnen gemeente grenzen Den Helder)

Online gastles€37,50€30

Schoolreis bij De Helderse Vallei:

€ 4,75
per leerling

€ 4
per leerling

Schoolreis op strand:

€ 5,75
per leerling

€ 5
per leerling

Programma groepsvorming 'Los Zand':

€ 5,75
per leerling

€ 5
per leerling

Haal- en/of brengservice per zending:

€ 10,00 per rit + zoneprijs 

gratis

Kwantumkorting: voor iedere 4 leskisten die u als school per schooljaar leent, ontvangt u de 5e gratis.

NB:  Alle opgezette dieren in onze natuurhistorische collectie zijn een natuurlijke dood gestorven. Een preparateur maakt de overleden dieren schoon en zet deze op. De huid met veren of haren is echt, de ogen en de opvulling zijn nep. In ons centrum kun je een voorbeeld zien van hoe een preparateur werkt.

Uitleenreglement

Algemeen reglement

 • Dit reglement heeft betrekking op alle ‘klanten' van De Helderse Vallei.
 • In mei is het jaarprogramma met het complete educatief aanbod van De Helderse Vallei digitaal beschikbaar. Scholen uit het directe netwerk worden door middel van een mailing op de hoogte gesteld.
 • Scholen/instellingen/particulieren die per webshop een aanvraag doen ontvangen per e-mail een bevestiging.
 • Scholen/instellingen/particulieren die telefonisch of aan de balie een aanvraag doen, ontvangen geen aparte bevestiging. Het gesprek met de medewerker van De Helderse Vallei kan als zodanig beschouwd worden, tenzij anders afgesproken.
 • Bij een aanvraag kan een voorkeursperiode worden gecommuniceerd door de klant. De Helderse Vallei boekt de aangevraagde materialen op basis van beschikbaarheid in. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Alle aangevraagde materialen moeten door de klant zelf worden gehaald/gebracht. Wordt er gebruik gemaakt van de haal- en brengservice, dan worden hier kosten voor gerekend. Uitgezonderd abonneescholen. In het abonnement is een gratis haal/brengservice opgenomen.

Betaling reglement

 • Scholen die een abonnement hebben afgesloten, ontvangen bij aanvang van het nieuwe schooljaar een factuur voor het abonnementsgeld.
 • Scholen die geen abonnement hebben afgesloten ontvangen eens per kwartaal een factuur.
 • Ook voor producten die niet binnen een abonnement vallen wordt na boeking eens per kwartaal een factuur verzonden.
 • Bij het te laat retourneren van geleende objecten of delen daarvan wordt € 7,50 per dag in rekening gebracht. De in rekening te brengen boetes worden één maal per kwartaal gefactureerd. Indien na 10 werkdagen het geleende materiaal nog niet is teruggebracht, wordt de kostprijs van het materiaal in rekening gebracht met een minimum van € 50,-.
 • Voor sommige materialen wordt een borg gerekend. De borg wordt na tijdig en compleet retourneren direct terugbetaald.
 • Veldwerklessen en schoolreisjes kunnen 1 week voorafgaand aan de datum van uitvoer kosteloos worden geannuleerd. Annulering bij voorkeur per telefoon.
 • Annulering is ook kosteloos in geval van overmacht (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, ziekte, noodtoestand).
 • Indien een groep niet aanwezig is – zonder afmelding of opgaaf van geldige reden – worden de kosten voor de les of schoolreis alsnog in rekening gebracht.


Haal- en brengservice

U kunt ervoor kiezen om de materialen van De Helderse Vallei te laten bezorgen en op te laten halen bij u op school. De vaste haal- en brengdag is dinsdag. Mocht het omwille van de planning een andere dag worden, dan wordt dit met u overlegd.

Voor abonneescholen is de haal- en brengservice gratis.
Voor overige scholen/locaties wordt voor de haal- en/of brengservice € 10,- per zending/rit gerekend + een zone-prijs. Voor de exacte prijzen, klik hier.

Prijzen per 1 januari 2022.

Heeft u vragen? Bel dan met 0223 612 555 of vul onderstaand formulier in, wij nemen dan contact met u op!
Na het verzenden van het formulier nemen wij binnen 48 uur contact met u op. Mocht u binnen deze periode geen reactie van ons hebben ontvangen, neem dan alstublieft telefonisch contact met ons op via 0223 612 555.

De Helderse Vallei verwerkt uw persoonsgegevens om het aantal deelnemers te kunnen beheren, en/of indien nodig telefonisch of schriftelijk (per e-mail of post) contact met u op te kunnen nemen. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk in het belang van de activiteit is. Dit wordt altijd apart vermeld. De Helderse Vallei bewaart uw persoonsgegevens op een beschermde interne omgeving om in contact met u te kunnen blijven per e-mail of post.

 

 
 
* is een verplicht veld

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.